Dokumenty

Z dôvodu expanzie našej spoločnosti do zahraničia a ustavičnej inovácie v pracovných procesoch spoločnosť v r. 2018 získala univerzálne medzinárodné certifikáty (nižšie uvedené), ktoré pomôžu v nadväzovaní nových a upevňovaní starých obchodných partnerstiev, v postavení
a zlepšovaní vzťahov so zamestnancami spoločnosti.

A, Norma ISO 9001:2015 – určuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktorý dokazuje schopnosť firmy trvale poskytovať produkty svojej činnosti, v súlade s príslušnými predpismi , ktorých úsilím je zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

B, Norma ISO 14001:2015 – zameraná na elimináciu vplyvov na životné prostredie, ktorej súčasťou je vytvorenie Systému Environmentálneho Manažérstva (SEM) , ktorý je súčasťou celkového systému riadenia a súvisí vo všetkých aspektoch s prvkami environmentálneho správania organizácie.

C, Norma ISO 18001:2007 – udáva požiadavky na systém riadenia BOZP; systematicky obmedzuje pracovné riziká, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťou, výrobkami alebo službami organizácie